Hayastan.republika.pl

A R M E N I A
Stolica Armenii - Erewan
Ormiański kościół

  ORMIAŃSKI KOŚCIÓŁ, nar. Kościół Armenii; jeden z chrześc. Kościołów wsch., powstały w IV w.; po Soborze Chalcedońskim (451) stał się niezależny; od 1316 część K.o. w unii z Rzymem; język liturgiczny staroorm.; siedziba katolikosa (zwierzchnika Kościoła) Eczmiadzyn, patriarchy unitów Konstantynopol (Stambuł).


Reklama
WebMaster: Samvel ShahumyanCopyright © 2001 Hayastan.republika.pl